Tietojen tuonti

Avaa.io sisältää toiminnot, joissa tietoa voi tuoda ulkoisesta järjestelmä joko siirtotiedostojen tai rajapinnan avulla. Järjestelmä myös tarkistaa prosessin aikana tietojen laatua koneellisesti ja ehdottaa korjattavat kohdat. Fivaldi-rajapinnan aktivoimiseksi seuraa Fivaldi-rajapinta-ohjetta.

 

Jos tuot tietoja siirtotiedostolla niin seuraa seuraavia ohjeita:

Kiinteistön perustietojen perustamisen jälkeen navigoi kiinteistön työpöydältä Yleiset->Kiinteistöyhteisön perustiedot->Tuo/Vie Tietoja ja valitse siirtotiedoston muoto. Vaihtoehtoina tällä hetkellä ovat Fivaldi XML sekä Unes Access-tiedostot. Valitse seuraavaksi tiedosto tietokoneeltasi.

 

Tiedot ovat jaoteltu alaotsikoittain laatikoihin sekä wizard-prosessissa seuraaviin vaiheisiin: Yleiset,Tilat,Sidokset,Henkilöt

Voit muokata tietoja ja tietojen ollessa oikein painaa “Seuraava”-Painiketta.

Järjestelmä tarkistaa jokaisessa vaiheessa tietojen laatua, esimerkiksi että täsmääkö tilojen osakesarjat kiinteistön osasarjoihin, ja että tilojen osakesarjat eivät mene ristiin. 

Virheilmoitukset tulevat punaisella sivun alalaitaan ja klikkaamalla ilmoituksen kohtaa, kursori ohjautuu korjattavan kentän kohtaan.

Sidokset-vaiheessa tarkistetaan, että kaikkien osakkeellisten tilojen omistusprosentti on 100%.

Henkilöt-vaiheessa voitte puhdistaa sähköposti- sekä puhelinnumero-kentät muotoon, jossa järjestelmä pystyy niitä hyödyntämään.

Prosessin päätyttyä järjestelmä luo raportin tuoduista tiedosta, sekä tehdyistä muokkauksista ja tallettaa sen Avaa:n arkistoon. Lisätietoa dokumenttiarkistosta löydätte dokumenttien hallinta-osiosta.

Fivaldi rajapinnalta tietojen tuonti

Avaa sisältää kattavat rajapinnat Fivaldi-kirjanpitojärjestelmän kiinteistöhallinto-ominaisuuteen. Voitte aktivoida rajapinnan Fivaldista seuraamalla Fivaldi-rajapinnat-ohjetta.

Kun olette aktivoineet Fivaldi rajapinnan, niin voitte seurata seuraavia ohjeita:

Toimiston asetukset-sivulta valitkaa sivuvalikosta “Tuo tietoja”. Huom! Pääsette toimiston asetukset sivuille vain, jos olette toimistonne CEO- tai Admin-käyttäjä.

Kun olette aktivoineet Fivaldi rajapinnan, niin voitte seurata seuraavia ohjeita:

Toimiston asetukset-sivulta valitkaa sivuvalikosta “Tuo tietoja”. Huom! Pääsette toimiston asetukset sivuille vain, jos olette toimistonne CEO- tai Admin-käyttäjä.

Voitte tuoda kerralla kaikki y-tunnuksenne alla olevien kiinteistöjen perustiedot, tai yksittäisiä kiinteistöjä.

Valitkaa mitkä yhtiöt haluatte luoda Avaa:seen sekä kuka toimii vastuullisena isännöitsijänä ja painakaa seuraava.

Yllä mainittu toiminto toi Avaa:seen yhtiön perustiedot. Seuraava vaihe tuo kiinteistöhallinnon sisällön.

Navigoikaa haluamanne kiinteistön työpöydälle ja painakaa ylhäältä punaista kansio-ikonia.

Ikonin painamisen jälkeen avautuu sama prosessi, mikä avautui siirtotiedostoa tuotaessa.

Voitte seurata ohjeita tämän sivun alusta tuodaksenne kiinteistöhallinnon tiedot sisään.

Toistakaa sama prosessi kaikille luoduille kiinteistöille.