Taloyhtiön reskontran ja pankkitilien perustiedot

Vastikereskontran eri osa-alueet löydät ylärivin valikossa Talous.

Ensimmäisenä teidän tulee määrittää sen tilikauden alku- sekä päättymispäivämäärät, josta lähtien reskontra otetaan käyttöön. Määritys tapahtuu valitsemalla Talous -> Aseta tilikauden alkupäivä.

Syöttäkää ensimmäiseen päivämäärä kenttään tilikauden alkupäivä ja toiseen kenttään loppupäivä. Lopuksi painakaa Tallenna.

Kun ensimmäisen tilikauden tiedot on tallennettu, avautuvat reskontran muut alueet käytettäviksi.

Taloyhtiön kirjanpitotilit

Kirjanpitotilien listaukseen sekä kirjanpidon yhteenvetoon pääsette ylärivin valikosta Talous -> Kirjanpito.

Uuden kirjanpitotilin voitte luoda Kirjanpitotilit otsikon oikeasta laidasta painamalla -ikonia. Otsikon Lisää kirjanpitotili alta voitte luoda yksittäisen kirjanpitotilin yhtiölle. Lisää toimiston oletustilejä alta voitte tuoda kaikki toimistolle luodut oletustilit kerralla yhtiölle.

Oletustileille määritellyt tiedot erikoiskäyttöineen kopioidaan yhtiölle. Tilien erikoiskäyttöjen merkitykset on esitelty kappaleessa Toimiston oletus kirjanpitotilit.

Taloyhtiön pankkitilit

Pankkitilien listaukseen pääsette ylärivin valikosta Talous -> Pankkitilit.

Mikäli teillä on verkkopankkitunnukset sekä PSD2-oikeudet yhtiön tileihin, voitte yhdistää tilejä painamalla ikkunan alalaidassa Yhdistä tilejä verkkopankkitunnuksilla. Yhteys on yhdellä tunnistautumisella aktiivisena maksimissaan 3 kuukautta, jonka jälkeen tunnistautuminen tulee tehdä uudestaan. Valitkaa valikosta yhdistettävä pankki ja seuratkaa tunnistautumisen ohjeita uudelle välilehdelle aukeavan tunnistautumisprosessin ohjeita.

Jos haluatte yhdistää tilin ws-kanavaan tai tallentaa pankkitilin tiedot ilman pankkiyhteyksiä painakaa ikkunan alalaidassa Lisää uusi.

Valitsemalla pankin järjestelmä syöttää automaattisesti pankin oikean BIC-koodin. Näyttönimi esitetään ainoastaan järjestelmän sisällä käyttäjille, eikä sitä tulosteta asiakkaille lähteviin tulosteisiin/laskuihin.

Pankkitilinumero tulee syöttää IBAN-muodossa ja järjestelmä tarkistaa tilinumeron muodon tallennuksen yhteydessä. Ensisijaiseksi tiliksi valitun pankkitilin tiedot tulostetaan järjestelmästä lähetettäviin laskuihin. Yhtiöllä tulee olla valittuna ensisijainen tili ennen reskontran laskujen lähetystä.

Tallennetut pankkitilit voidaan yhdistää WS-kanavaan painamalla ikkunan alalaidassa Yhdistä tilejä WS-kanavaan ja seuraamalla prosessin ohjeita.