Henkilökohtaiset tunnit

Henkilökohtaiset asetukset -sivun sivupalkin Henkilökohtaiset tunnit ikkunasta näette kaikki omat työkirjauksenne. Täältä voitte muokata kirjauksia myös sen jälkeen, kun ne on viety laskutukseen tehtävältä tai muualta, mutta pääkäyttäjä ei ole vielä hyväksynyt riviä laskulle. Yläpalkin aikavalinnalla voitte suodattaa halutun aikavälin kirjaukset näkyviin. Tila suodatuksella saatte näkyviin kirjaukset, jotka ovat tietyssä vaiheessa:

Ei laskutettava = Kirjaukset, joka ei ole lisälaskutettavaa. Vain omaan seurantaan.

Ei vielä viety laskutukseen = Kirjaukset tehtävällä, kokouksessa tai keskusteluissa, joita ei ole vielä viety laskutukseen.

Ei vielä käsitelty laskutuksessa = Kirjaukset, jotka viety laskutukseen, mutta pääkäyttäjä ei ole vielä hyväksynyt tai hylännyt kirjausta.

Hyväksytty ja viety laskulle = Kirjaukset, jotka käsitelty loppuun asti ja hyväksytty taloyhtiön laskulle.

Hylätty laskutuksesta = Kirjaukset, jotka viety laskutukseen, mutta pääkäyttäjä hylännyt laskulta.

 

Oikean laidan ikoneilla voitte poistaa ja muokata kirjauksianne, mikäli niitä ei ole käsitelty laskutuksessa.