Sähköinen allekirjoitus

Avaa.io käyttää sähköiseen allekirjoitukseen ulkoista palvelua Singhero.io, johon voitte lähettää pdf-dokumentteja sähköiseen allekirjoitukseen taloyhtiön dokumenttiarkiston kautta.

Voitte valita allekirjoitukseen dokumentin joko laitteeltanne tai dokumenttiarkistosta. Mikäli dokumentti lisätään arkistosta, luodaan dokumentista kopio ja alkuperäinen dokumentti säilyy ilman allekirjoituksia.
Allekirjoittajat lisätään joko yksitellen tai henkilöryhmänä (Hallitus, Osakas). Myös ulkopuolisia allekirjoittajia voidaan kutsua valitsemalla “Valitse allekirjoittaja”-alasvetovalikosta “Sähköposti”.

Allekirjottajien lisäyksen jälkeen valitaan sisäinen tallennuskansio, johon dokumentti tallennetaan, kun kaikki allekirjoitukset on kerätty ja prosessi on arkistoitu.

Voitte myös valita julkisen jakokansion mikäli haluatte, että dokumentti jaetaan mobiilissa automaattisesti, kun kaikki allekirjoitukset on kerätty ja prosessi on arkistoitu.

Kun allekirjoitusprosessi on käynnissä, järjestelmä hakee joka yö allekirjoitusten tilan, kunnes prosessi on valmis. Voitte myös käsin hakea allekirjoituksen tilan dokumentti-ikkunasta.

Allekirjoitusprosessi on valmis, kun kaikki kutsutut ovat allekirjoittaneet dokumentin. Prosessin valmistuttua, allekirjoitettu dokumentti arkistoidaan dokumentti-ikkunasta ja dokumentti tallentuu järjestelmään.

Voitte keskeyttää allekirjoitus prosessin dokumentti-ikkunasta, jos kaikki kutsutut allekirjoittajat eivät ole allekirjoittaneet dokumenttia. Keskeytyksen jälkeen voitte arkistoida osittain allekirjoitetun dokumentin.