Maksuyksiköt

Maksuyksikkö on koonti yhdestä tai useammasta henkilöstä, jotka ovat vastuussa yhden tai useamman tilan maksuista.

Maksuyksiköiden tietoihin pääsette ylärivin valikosta Talous -> Maksuyksiköt.

Oletusmaksuyksiköt

Kätevin tapa uusien maksuyksiköiden luontiin on järjestelmän oletusmaksuyksiköt. Voitte luoda uusia oletus maksuyksiköitä valitsemalla oikeasta laidasta Työkalut -> Lisää oletusmaksuyksiköt.

Järjestelmä kerää tallennettujen henkilö-tila sidosten sekä tila-maksulaji sidosten perusteella uudet maksuyksiköt.

Mikäli ette halua luoda jotain maksuyksikköä ottakaa kyseisen maksuyksikön riviltä vasemmasta laidasta Luo valinta pois päältä.

Mikäli maksuyksikössä on henkilöitä, jotka eivät ole vastuussa maksuista, voitte poistaa ylimääräiset henkilöt painamalla henkilön nimen vierestä -ikonia.

Valitkaa maksuyksiköiden kaikille henkilöille oletus laskutusmenetelmä, jolla henkilöt laskunsa haluavat. Voitte syöttää kaikille henkilöille laskutusmenetelmän valitsemalla ikkunan ylälaidasta Syötä laskutusmenetelmä kaikille.

Aloituspäivämäärä on pakollinen tieto jokaiselle maksuyksikölle. Päivämäärä määrittää, mistä lähtien maksuyksikkö on aktiivinen ja vastuussa tilojen maksuista. Voitte syöttää aloituspäivämäärän kaikille maksuyksiköille valitsemalla ikkunan ylälaidasta Syötä aloituspäivä kaikille. Voitte myös syöttää vanhan järjestelmän saatavat ja ennakot maksuyksiköille. HUOM! Maksuyksikön henkilöitä ei voi muuttaa tallennuksen jälkeen. Mikäli tilan henkilöt muuttuvat tai tapahtuu virhe, tulee vanha maksuyksikkö päättää (asettamalla päättymispäivämäärä) ja luoda uusi maksuyksikkö. Muita tietoja maksuyksiköltä voidaan muokata.

Voitte käyttää Lisää oletusmaksuyksiköt toimintoa uudestaan, jolloin järjestelmä etsii yhtiön tila-maksulaji sidoksia, joita ei ole vielä yhdistetty maksuyksiköihin. Järjestelmä tarjoaa näihin uusia maksuyksiköitä. Mikäli tallennus vaiheessa järjestelmä löytää vanhan maksuyksikön, johon kuuluu täsmälleen samat henkilöt, yhdistyy tila-maksulaji sidokset vanhalle maksuyksikölle eikä uutta maksuyksikköä synny.

Uusi manuaalinen maksuyksikkö

Poikkeustapauksissa voitte luoda manuaalisesti uuden maksuyksikön valitsemalla Maksuyksiköt listan oikeasta laidasta Työkalut -> Lisää uusi maksuyksikkö. Tämä on suositeltavaa vain, jos järjestelmä ei tarjoa maksuyksikköä oikeille henkilöille tai jos yksi henkilö tarvitsee useamman maksuyksikön.

Avautuvassa ikkunassa valitkaa maksuyksikön henkilöt painamalla Vastuulliset tahot otsikon oikeasta laidasta -ikonia. Samalla voitte määrittää muita asetuksia maksuyksikölle. Maksuyksikölle kuuluvat maksut voidaan lisätä maksuyksikön yleistiedoista tallennuksen jälkeen.

Maksuyksikön yleistiedot

Yksittäisen maksuyksikön tietoihin pääsette painamalla Maksuyksiköt listauksessa halutun maksuyksikön riviä. Avautuvasta valikosta painakaa Maksuyksikön yleistiedot.

Ikkunassa näette ja voitte muokata maksuyksikön kaikkia maksulajisidoksia Toistuvien maksujen laskupohjat laatikossa. Maksun riviä painamalla pääsette muokkaamaan maksun tietoja. Painamalla Toistuvien maksujen laskupohjat otsikon oikeasta laidasta -ikonia, voitte liittää maksuyksikölle uusia tilojen maksuja tai suoraan maksulajeja.

Kulutusmaksujen laskupohjiin tulee mittarirekisteristä maksuyksikölle kohdistetut kulutusmaksut.

Hankemaksujen laskupohjiin tulee lainahallinnasta maksuyksikölle luodut hanke- ja lainaosuuslaskut.

Painamalla Kertamaksujen laskupohjat otsikon oikeasta laidasta -ikonia, voitte luoda maksuyksikölle kertaluonteisia maksuja. Olemassa olevaa maksua voitte muokata painamalla maksun rivin oikeasta laidasta -ikonia ja valitsemalla Muokkaa. Kun maksusta on luotu lasku, pääsette samasta valikosta luodun laskun tietoihin.

Painamalla Siirtyvät maksut otsikon oikeasta laidasta -ikonia, voitte lisätä maksuyksikölle uusia siirtyviä ennakoita ja saatavia. Painamalla maksun rivin oikeasta laidasta -ikonia, voitte muokata siirtyvää maksua, viedä maksun tiedot reskontraan tai siirtyä siirtyvästä maksusta luotuun laskuun/tilitapahtumaan.

HUOM! Laskupohjien muokkaukset eivät muokkaa reskontraan luotuja laskuja, vaan laskut tulee luoda uudestaan muutosten, jotta muutokset tulevat reskontrassa voimaan.

Vastuulliset tahot laatikossa on listattu maksuyksikköön kuuluvat henkilöt. Voitte muokata henkilöiden oletuslaskutusmenetelmää henkilöiden kohdalla.

Asetukset alla voitte muokata maksuyksikön toistuvien maksujen viitenumeroa. Lisäämällä vanha viitenumero kenttään vanhojen laskujen viitenumeron, järjestelmä kohdistaa kyseisellä viitenumerolla tulevat tilitapahtumat automaattisesti maksuyksikölle ennakoksi. Tällöin järjestelmä ei kuitenkaan kohdista tilitapahtumia maksuyksikön laskuihin. Syöttämällä päättymispäivä maksuyksikölle, päätetään myös maksuyksikön vastuullisuus kaikista toistuvista maksuista kyseisenä päivänä, eikä maksuyksikölle voida luoda uusia laskuja päivämäärän jälkeen. Maksuyksikkö siirtyy maksuyksikköarkistoon päättymispäivää seuraavana päivänä.

Muokkaa maksuyksiköitä

Voitte muokata kaikkia aktiivisia maksuyksiköitä kerralla valitsemalla Maksuyksiköt listan oikeasta laidasta Työkalut -> Muokkaa maksuyksiköitä.

Täällä voitte yhdellä kertaa muokata maksuyksiköiden vanhoja viitenumeroita, siirtyviä saatavia ja ennakoita sekä laskutusmenetelmiä.

Maksuyksikköarkisto

Maksuyksiköt, joille on asetettu päättymispäivä siirtyvät arkistoon päättymispäivästä seuraavana päivänä. Arkistoon pääsette valitsemalla Maksuyksiköt listan oikeasta laidasta Työkalut -> Maksuyksikköarkisto.

Maksuyksikön riviä painamalla pääsette kyseisen maksuyksikön tietoihin. Päättyneeltä maksuyksiköltä ei voi muokata muita tietoja kuin päättymispäivämäärää. Poistamalla päättymispäivän tai siirtämällä päättymispäivän tulevaisuuteen palautuu maksuyksikkö aktiiviseksi. Löydätte päättymispäivän maksuyksikön tietoikkunan Asetukset laatikosta.

Jos maksuyksikkö palautetaan aktiiviseksi, voidaan maksuyksikön toistuvat maksut aktivoida uudelleen. Päättyneet maksulajisidokset ovat toistuvien maksujen arkistossa. Arkiston saatte auki painamalla Toistuvien maksujen laskupohjat otsikon oikeasta laidasta  -ikonia. Saatte palautettua maksun aktiiviseksi painamalla maksun rivin oikeasta laidasta -ikonia.

Maksuyksikön taloustiedot

Maksuyksikön taloustietoihin pääsette painamalla Maksuyksiköt listauksessa halutun maksuyksikön riviä. Avautuvasta valikosta painakaa Maksuyksikön taloustiedot. Täällä näette muun muassa maksuyksikön kaikki laskut ja niiden statukset sekä maksujen ja tavoitteiden tilanteen. Maksuyksikön ennakot, eli maksuyksikölle kohdistetut tilitapahtumat, joita ei ole kohdistettu laskulle näkyvät Maksuyksikön tilitapahtumat laatikossa. Lähetyt laskut listaan tulee kaikki laskut, jotka kyseiselle maksuyksikölle on lähetetty.

Oikean alakulman -ikonin takaa voitte luoda maksuyksikölle tilitapahtuman, hyvityksen, pyöristyksen sekä korjauksen.