Mittarit

Mittareiden perustaminen

Voitte luoda uusia mittareita Mittarirekisteri-näkymässä Työkalut -> Luo uusia mittareita.

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan minkä mittauslajin mittareita luodaan ja mittareiden sijainnit. Mittareiden sijainniksi voidaan valita taloyhtiön päämittari, yksittäiset rakennukset sekä yksittäiset tilat.

Toisessa vaiheessa järjestelmä hakee pohjatiedot mittareille valitulta mittauslajilta. Lisäksi jokaiselle mittarille voidaan antaa yksilöllisiä tietoja. Alkulukema sekä aloituslukeman päiväys ovat pakollisia tietoja kaikille mittareille, nämä kertovat järjestelmälle kulutuslaskennan lähtökohdan.

Kun tiedot on syötetty voidaan mittarit luoda oikean alalaidan Tallenna-painikkeella.

Mikäli mittauslajille on lisätty kulutusmaksulaji, järjestelmä luo automaattisesti maksulaji-tilasidokset huoneistoille, joihin luodaan mittarit.

Mittarin tiedot

Mittarirekisteri-näkymässä painamalla yksittäisen mittarin riviä pääsette kyseisen mittarin tietoihin. Täällä voitte muokata mittarin perustietoja, lisätä lukemia sekä poistaa syötettyjä lukemia. Huom! Mittarin sijaintia ei voida muuttaa luonnin jälkeen.

Mittarin vaihto

Kun mittari vaihdetaan uuteen samassa sijainnissa, tulee vaihdos tehdä kyseisen mittarin tietoikkunan oikeasta alalaidasta Mittarin vaihto. Näin järjestelmä voi laskea jatkuvan kulutuksen mittareiden välillä. Mittarin vaihdon yhteydessä tulee syöttää vaihtopäivämäärä, vanhan mittarin loppulukema sekä uuden mittarin tiedot ja alkulukema.