Mittarilukemien syöttäminen

Voitte lisätä lukemia massana Mittarirekisteri-näkymässä Työkalut -> Syötä lukemia.

Lisäksi voitte syöttää lukemia yksittäiselle mittarille Mittarirekisteri-näkymässä oikean laidan +-painikkeella tai mittarin tietoikkunan kautta.

Lukemia voidaan tuoda myös CSV-tiedostolla tai suoraan järjestelmän mittarilukema-tehtävältä.

Lukemien massasyötössä valitaan ensimmäisessä vaiheessa halutaanko lukemat syöttää mittarin tyypin järjestyksessä vai mittarien sijaintien järjestyksessä. Lisäksi voidaan syöttää lukemien päiväys, joka voidaan ylikirjoittaa yksittäisille lukemille seuraavassa vaiheessa. Lopuksi valitaan mittarit joille halutaan syöttää lukemia ja valitaan oikeasta alalaidasta Seuraava.

Toinen vaihe on sama riippumatta syötetäänkö lukemia massana vai yksittäiselle mittarille. Taulukossa näytetään mittareiden edellinen lukema sekä päiväys ja paljonko edelliseen lukemaan mennessä on keskimääräinen päiväkulutus ollut. Mittareille syötetään uuden lukeman päiväys sekä uusi lukema. Järjestelmä laskee uuden lukeman tietojen perusteella keskimääräisen päiväkulutuksen ja mittarin rivi korostuu punaisella värillä, mikäli päiväkulutus on muuttunut yli 20% edelliseen verrattuna.

Mikäli lukemien laskutukseen käytetään toista järjestelmää, voidaan lukemille valita Ulkoisesti laskutettu, jolloin Avaa.io ei huomioi kyseisiä lukemia kulutusmaksujen luonnissa.

Järjestelmä ehdottaa automaattisesti onko mittari vaihdettu tai pyörähtänyt ympäri, jos uudeksi lukemaksi syötetään pienempi lukema kuin edellinen lukema.

Lopuksi lukemat tallennetaan oikean alalaidan Tallenna-painikkeella ja valinnan mukaan voidaan siirtyä suoraan kulutusmaksujen luontiin.

Lukemien muokkaus

Voitte käsitellä syötettyjä lukemia massana Mittarirekisteri -näkymässä Työkalut -> Muokkaa lukemia.

Valittavissa on mittauslajeittain, mitä mittareita halutaan käsitellä. Lisäksi syötetään aikaväli, miltä ajalta lukemia käsitellään.

Merkkaa lukemat ulkoisesti laskutetuiksi = Merkitsee aikaväliltä ne mittauslajin lukemat ulkoisesti laskutetuiksi, joista ei ole luotu kulutusmaksuja järjestelmässä.

Poista ulkoisesti laskutettu merkkaus lukemista = Poistaa ulkoisesti laskutettu merkkauksen mittauslajin aikavälin lukemista.

Poista kulutusmaksuja, joista ei ole luotu laskuja = Poistaa ne mittauslajin aikavälin lukemista luodut kulutusmaksut, joita ei ole vielä viety reskontraan laskuiksi.

Poista lukemat, joista ei ole luotu kulutusmaksuja = Poistaa ne mittauslajin aikavälin lukemat, joista ei ole luotu kulutusmaksuja ja ei ole merkattu ulkoisesti laskutetuksi.

Poista ulkoisesti laskutetut lukemat = Poistaa ne mittauslajin aikavälin lukemat, jotka on merkattu ulkoisesti laskutetuiksi.

Tallennuksen jälkeen järjestelmä ilmoittaa montako lukemaa/maksua käsiteltiin.