Perintä

Asetukset

Taloustoimintojen asetukset sivulla Perintäasetukset osiossa määritetään reskontran perinnän asetukset:
 
Viivästyskorko = Viivästyskoron suuruus ja alkupäivämäärä.
 
Korko 0% päivät = Montako päivää laskun eräpäivän jälkeen ovat korottomia. Järjestelmä ei erottele arki-, pyhä- tai viikonloppupäiviä laskennassa.
 
Perintäkulujen ja korkojen tuloutus = Luodaanko perityistä koroista ja kuluista lasku maksuyksikölle laskua lähettäessä vai perintäviitenumerolla maksun saapuessa.
 
Perintäviitenumerolla saapuvien maksujen kohdistusjärjestys = Priorisoidaanko perintäviitenumerolla saapuvat maksut ensin avoimiin saataviin vai perittyihin kuluihin ja korkoihin.
 
Massa velkojen perintäasetukset ohjaavat järjestelmää laskujen perintään siirrossa. Perintään siirto on aina manuaalinen prosessi eikä järjestelmä automaattisesti siirrä laskuja perintään tai lähetä perintälaskuja. Seuraavien asetusten avulla järjestelmä määrittää oletusvalinnan laskujen perintään siirrossa.
 
Eräpäivän jälkeinen odotusaika ennen perintää = Montako päivää eräpäivästä tulee olla kulunut ennen laskun perintään siirtoa.
 
Yksittäisen laskun pienin velka, joka siirretään perintään = Kuinka paljon laskulla tulee olla avoimia saatavia, jotta lasku siirretään perintään.
 
Älä siirrä laskua perintään ennen eräpäivän jälkeistä pankkiaineistoa = Odotetaanko eräpäivän jälkeen seuraava pankkiaineisto ennen laskun perintään siirtoa.

Perintävaiheet

Oletuksena toimistollanne on 3 perintävaihetta käytössä. #1 Maksukehotus, #2 Maksuvaatimus, #3 Haltuunottovaroitus. Voitte lisätä, muokata ja poistaa perintävaiheita omaan käyttöönne sopiviksi.

Perintävaiheen asetukset

Tyyppi = Perintävaiheen tyyppi, jonka perusteella haetaan perintäviesteissä käytettäviin MUISTUTUS_PVM ja VAATIMUS_PVM muuttujiin arvot perintälaskuja lähetettäessä.

Perintäkulut = Oletusperintäkulu vaihetta suorittaessa.

Sija perintäprosessissa = Monesko vaihe perintäprosessissa kyseinen vaihe on.

Automaattisen perinnän ehdot asetukset ohjaavat järjestelmää perintälaskujen massalähetyksessä. Perintälaskujen lähetys on aina manuaalinen prosessi eikä järjestelmä automaattisesti lähetä perintälaskuja. Seuraavien asetusten avulla järjestelmä ehdottaa laskujen lähetystä perintää suorittaessa. Ensimmäinen ehto (Päiviä kulunut ensimmäisen perittävän laskun eräpäivästä/Päiviä kulunut edellisen vaiheen eräpäivästä) on täytyttävä, jonka lisäksi joko Velan määrä tai Perittävien laskujen määrä ehto. Mikäli ette halua käyttää vaiheelle jotain ehdoista, syöttäkää ehdon arvoksi 0.

Automaattinen perintä käytössä = Suoritetaanko vaihetta massaperinnässä vai tuleeko vaihe suorittaa aina yksittäin laskuille.

Päiviä kulunut ensimmäisen perittävän laskun eräpäivästä = Asetus ainoastaan perintäprosessin ensimmäisellä vaiheella. Montako päivää ensimmäisen perittävän laskun eräpäivästä tulee olla, ennen perintälaskun lähetystä.

Päiviä kulunut edellisen vaiheen eräpäivästä = Asetus perintäprosessin muilla kuin ensimmäisellä vaiheella käytössä. Montako päivää edellisen perintävaiheen eräpäivästä tulee olla, ennen perintälaskun lähetystä.

Velan määrä = Kuinka paljon avoimia saatavia perinnässä olevilla laskuilla tulee olla, ennen perintälaskun lähetystä.

Perittävien laskujen määrä = Kuinka monta avointa laskua perinnässä tulee olla, ennen perintälaskun lähetystä.

Voitte muokata perinnän saateviestejä vaiheittain. Käytettävissä on muuttujia, jotka korvataan lähetyksen yhteydessä oikeilla arvoilla. Vaiheelle on annettava otsikko sekä viesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Perintänäkymä

Pääsette perintä yleisnäkymään taloyhtiön sivuilla Talous -> Perintä. Vasemmassa sarakkeessa näette yhtiön kaikki erääntyneet laskut ja voitte filtteröidä näytetäänkö listassa myös jo perinnässä olevat laskut. Laskua klikkaamalla pääsette laskun ja maksuyksikön tietoihin tai voitte siirtää laskun perintään/pois perinnästä. Oikeassa sarakkeessa on listattuna maksuyksiköiden perintälaskut. Jokaisella maksuyksiköllä voi olla kerrallaan vain 1 perintälasku aktiivisena ja kaikki kyseisen maksuyksikön laskut lisätään samaan prosessiin, kun laskuja siirretään perintään.

Massaperintä

Voitte siirtää laskuja perintään sekä lähettää perintälaskuja massana Perintä näkymän Työkalut valikosta Suorita perintävaiheita. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan käynnissä olevien prosessien suljenta sekä uusien laskujen siirto perintään.

Aktiivisten perintälaskujen suljenta
Taulukossa on oletuksena valittuna niiden laskujen suljenta, joissa ei ole avoimia tavoitteita. Mikäli samalla kerralla sekä suljetaan maksuyksikön perintä että siirretään maksuyksiköltä uusia laskuja perintään, järjestelmä käynnistää valituilla laskuilla uuden perintäprosessin maksuyksikölle.
Laskujen siirto perintään

Järjestelmä ehdottaa perintään siirtoa toimiston asetusten mukaisesti, mutta valintaa voidaan muokata ennen siirtoa. Valitut laskut siirretään perintään valitsemalla oikeasta alakulmas Seuraava. Mikäli haluatte siirtyä perintälaskujen lähetykseen ilman uusien laskujen perintään siirtoa, valitkaa Seuraava, ilman perintään siirtoa.

Perintälaskujen lähetys

Toimiston perintäasetusten mukaisesti järjestelmä tarjoaa lähetettäviä perintälaskuja. Vaiheet suoritetaan aina järjestyksessä. Mikäli seuraavan vaiheen ehdot eivät täyty tai haluatte suorittaa jonkin toisen vaiheen laskulle, voitte valita Suoritettava vaihe valikosta minkä viestin haluatte lähettää.

Perintälaskujen massalähetyksessä kaikille lähetettäville laskuille syötetään yhteinen korkojenpäivä (mihin päivään asti korot lasketaan) sekä laskujen eräpäivä.

Listan otsikkorivin valinnoilla voitte asettaa kaikille laskuille kerralla uusien korkojen ja kulujen perinnän tai yhteenvedon tulostuksen. Vanhat maksamattomat korot sekä kulut ovat automaattisesti kaikissa perintälaskuissa mukana.

Perintälaskuja ei voida lähettää verkkolaskuna ja jokaiselle laskulle tulee asettaa vähintään yksi vastaanottaja. Listan vasemmasta laidasta X merkistä voitte poistaa kyseisen laskun prosessista ja oikean laidan napilla voitte esikatsella lähetettävää laskua. Massalähetyksessä liitetään laskuille suoritettavan perintävaiheen oletusteksti, jokaisen maksuyksikön oletuskielellä.

Oikean alakulman Lähetä painikkeella laskut lähtevät 30minuutin viiveellä asiakkaille. Voitte peruuttaa lähetyksen taloyhtiön Viestintä sivun Viestintäjonosta vielä ennen lähetystä, jolloin perintälaskut palautuvat edelliseen vaiheeseen.

Perintälaskun tiedot

Pääsette perintälaskun tietoihin sekä massalähetyksessä klikkaamalla laskun riviä tai Perintänäkymästä klikkaamalla oikean sarakkeen perintälaskua ja valitsemalla Laskun tiedot. Täältä näette perintäprosessin suoritetut vaiheet, koonnin maksulajeittain avoimista veloista sekä muita perintälaskun tietoja.

Suoritetut perinnät

Suoritetuista vaiheista näette paljonko avoimia tavoitteita on ollut, kun vaihe on suoritettu, perityt kulut sekä paljonko laskulla on uusia korkoja edellisen vaiheen jälkeen. Tarkemmat yksityiskohdat perinnästä näette oikean laidan yksityiskohdat painikkeella. Voitte suorittaa lähettää uusia perintäkirjeitä otsikkopalkin -painikkeella.

Yksittäisen perinnän suoritus

Yksittäisiä perintälaskuja lähetettäessä voidaan tarkemmin valita mitkä korot laskutetaan maksuyksiköltä ja paljonko perintäkuluja peritään. Lisäksi lähetettävää viestiä voidaan vapaasti muokata sekä valita tuloutetaanko kulut ja korot laskua lähetettäessä vai maskun saapuessa. Korkopäivää muokatessa järjestelmä laskee automaattisesti uudet korot annettuun päivään asti.

Perintäprosessin sulkeminen

Järjestelmä EI sulje perintälaskuja automaattisesti. Voitte sulkea perintäprosessin perintälaskun tiedoista Sulje perintäprosessi tai massaperinnän ensimmäisessä vaiheessa. Kun prosessi on suljettu, avautuu maksuyksikölle uusi perintälasku, kun hänen laskujaan seuraavan kerran siirretään perintään. Kaikki suljettavaan perintään sisältyvät avoimet laskut poistetaan perinnästä. Voitte siirtää ne takaisin perintään, joka käynnistää uuden prosessin kyseisille laskuille. Järjestelmä ei kohdista maksuja suljettuihin perintälaskuihin perinnän viitenumerolla.