Lisätöiden kirjaus

Taloyhtiön laskulle voidaan luoda lisärivejä tehtävistä, kokouksista ja keskusteluista. Lisäksi laskuille voidaan luoda manuaalisesti rivejä laskun tietojen kautta.

Tehtävien työkirjaukset

Tehtävien tietoikkunassa Työkirjaukset laatikosta voitte lisätä, muokata sekä poistaa tehtävään liittyviä lisälaskutuksia.

Lisäksi tehtävälle voidaan käynnistää työajan kellotus sivupalkin Aloita työajastin -painikkeella. Kun tehtävän työaika on käynnissä, pääsette kyseisen tehtävän tietoihin näytön alalaitaan ilmestyvästä keltaisesta painikkeesta. Järjestelmä kellottaa automaattisesti kulunutta aikaa, kunnes sivupalkista painetaan Päätä työaika. Kun työaika päätetään, järjestelmä kysyy suoritettuja toimenpiteitä sekä laskutuksessa käytettävää tuotetta. Tallennuksen jälkeen kirjausta voi muokata tehtävän Työkirjaukset laatikosta.

Kirjauksia voidaan viedä laskutukseen joko yksitellen tai kaikki tehtävän kirjaukset kerralla. Viennin jälkeen ei kirjausta voi enää muokata tehtävän kautta. Pääkäyttäjä voi muokata kirjausta vielä ennen laskutukseen hyväksyntää ja työn kirjaaja voi muokata kirjausta Henkilökohtaiset asetukset sivun sivupalkin Henkilökohtaiset tunnit näkymästä.

Kokouksien ja Keskusteluiden työkirjaukset

Kokouksien työkirjaukset voidaan tehdä Muistiinpanot ja työtunnit näkymässä tai valmiin kokouksen Kokouksen tiedot näkymässä.

Keskustelun tietoikkunassa kirjaukset tehdään Työkirjaukset tietolaatikosta. Kirjaukset toimivat kaikissa tapauksissa samalla logiikalla:

+ -ikonista voidaan luoda uusi työkirjaus. Kirjaukselle syötetään suorituksen päivämäärä sekä toiminto. Mikäli kyseessä on lisälaskutettava työ, tulee kirjaukselle valita tuoterekisterin tuote. Valitun tuotteen mukaan, kirjaukselle annetaan joko määrä tai tunnit + minuutit 15min tarkkuudella. Jos kirjaus ei ole laskutettavaa, voidaan tunnit kirjata omaa seurantaa varten ylös.

 

Huom! Mikäli käytätte Fivaldia laskutukseen, saattaa Avaa:ssa näkyä tuotteille vanhentuneet hinnat. Kun laskutusaineisto viedään Fivaldiin, käytetään kuitenkin aina ajantasaisia hintoja. Saatte päivitettyä Avaa:n hinnat Fivaldista, joko tuoterekisterin massa tuonnin kautta tai Toimiston asetukset -> Laskutusasetukset -> Lisäpalvelujen hinnoittelu listalta valitsemalla kyseisen tuotteen.

Manuaalinen laskurivin lisäys

Voitte luoda manuaalisesti lisärivejä laskuille taloyhtiön sivulla Talous -> Laskutus ikkunan Kuukausilaskutus + -ikonin kautta. Manuaaliset lisärivit siirtyvät suoraan taloyhtiön kuukausilaskulle, eikä niitä voi erikseen hyväksyä/hylätä. Manuaaliset lisärivit eivät myöskään näy henkilökohtaisissa tunneissa tai laskutuksen laskutetuissa tunneissa henkilöittäin.