Maksulajit

Maksulajien tietoihin pääsette ylärivin valikosta Talous -> Maksulajit.

Uuden maksulajin voitte luoda oikeasta laidasta Työkalut -> Lisää uusi maksulaji tai painamalla Maksulajit otsikon oikeasta laidasta -ikonia. Maksulajien yksityiskohdat näyttää seuraavalta:

Maksulajin tyyppi määrittelee joissain tapauksissa, kuinka järjestelmä käsittelee maksulajia. Kulutusperusteiset maksulajit laskutetaan mittarirekisterin kulutuksen mukaan ja ennakkomaksuiksi määritellyt maksulajit voivat kuitata kulutusperusteisista laskuista osaa.

Nimi valikon valmiit vaihtoehdot kääntyvät automaattisesti käyttöliittymässä käyttäjän kielelle sekä laskuja lähetettäessä vastaanottavan tahon tietoihin määritellylle kielelle. Jos nimi kenttä jätetään tyhjäksi, käytetään laskuilla ja käyttöliittymässä maksulajin tyyppiä maksun nimenä.

Valitun perustan mukaan järjestelmä tarjoaa määrää tila-maksulaji sidokselle. Perustan mukaan järjestelmä hakee kyseisen tilan takaa sen hetkisen tiedon tila-maksulaji sidoksia luodessa.

Oletusmaksulaji valinnalla voitte hakea yksittäiselle tilalle oletusmaksulajit kerralla. Yksittäiselle tilalle voitte lisätä maksulajeja ylärivin valikosta Yleiset -> Tilat. Valitsette listassa tilan, jolle haluatte maksulajeja lisätä. Avautuvasta ikkunasta painakaa Maksut otsikon oikeasta laidasta -ikonia. Painamalla Valitse oletukset järjestelmä hakee listaan kaikki oletusmaksulajeiksi valitut maksulajit.

Oletusmaksaja valinnan mukaan järjestelmä kerää tilojen henkilöt oletus maksuyksiköitä luodessa. Osakkaat ja Vuokralaiset valinnoilla järjestelmä kerää kyseisen statuksen henkilöt tiloista. Asukas valinnalla järjestelmä kerää tilasta henkilöt, joilla on aktiiviset käyttöpäivämäärät tiloihin.

Seuranta laatikossa voitte määrittää, mihin mittauslajiin ennakkomaksu liittyy tai mille projektille rahoitusvastikkeen tuotot lasketaan.

Kustannuspaikka tiedolla laskujen luonnista syntyville tavoitetositteille kirjataan maksulajin kustannuspaikka.

Voimassaolo asetuksilla voidaan määrittää mistä lähtien, mihin asti ja mille kuukausille järjestelmä lisää maksulajin toistuviin laskuihin.

Tila-maksulaji sidokset

Kun tallennatte maksulajin tiedot ensimmäisen kerran, ohjaa järjestelmä teidät automaattisesti tila-maksulaji sidoksien luontiin. Pääsette samaan tila-maksulaji sidosten luontiin myöhemmin valitsemalla Maksulaji listauksesta maksulajin, jolle halutaan sidoksia luoda. Avautuvassa ikkunassa painakaa Sidokset otsikon oikeasta laidasta -ikonia.

 

Valitkaa avautuvassa ikkunassa tilat, joihin haluatte maksulajin lisätä ja painakaa Seuraava.

Seuraavaksi avautuvassa ikkunassa voitte asettaa määrät ja kertoimet jokaiselle tilalle. Järjestelmä hakee automaattisesti maksulajin perustaa vastaavat tiedot tilojen takaa. Voitte myös samalla liittää maksun suoraan maksuyksikölle, mikäli olette luoneet maksuyksiköitä yhtiöön. Tietojen tarkistuksen jälkeen tallentakaa tiedot painamalla oikeasta alakulmasta Tallenna.