Fivaldi-rajapinnat

Uuden yhtiön perustamiseen löydätte ohjeet Tietojen tuonti sivun Fivaldi rajapinnalta tietojen tuonti osiosta.

Taloyhtiön laskutukseen löydätte ohjeet Laskutus sivun Vie Fivaldin myynninhallintaan osiosta. 

Integraatio asetukset

Integraatio asetuksissa määritetään Fivaldi-rajapintojen toiminnan yleisasetukset. Asetukset ovat toimistokohtaisia eikä niitä voida ylikirjoittaa taloyhtiökohtaisesti. Pääsette Integraatio asetuksiin Henkilökohtaiset asetukset sivun sivupalkista Integraatio asetukset.

Sidosmuutosten käsittely asetuksella määritätte tulevatko Fivaldin osakas- ja asukasmuutokset Avaa.io:n työjonoon tarkastettavaksi ja kohdistettavaksi (Manuaalinen) vai käsitteleekö järjestelmä automaattisesti saapuvat sidosmuutokset (Automaattinen).

Maksuehdot, Tiliöintiryhmä asetuksien perusteella Avaa:sta Fivaldiin vietävät taloyhtiölaskut kohdistetaan oikeaan Fivaldin maksuehtoon sekä tiliöintiryhmään. Taloyhtiönlaskutuksen tuoterekisteri sekä Fivaldin yksiköt asetuksilla teidän täytyy kohdistaa Avaa.io:n tuotteet ja yksiköt vastaaviin Fivaldin tuotteisiin ja yksiköihin. Asetuksia käytetään vain jos Avaa.io:sta viedään taloyhtiölaskuja Fivaldin myynninhallintaan.

Henkilötiedot

Henkilötiedot päivittyvät Fivaldista Avaa.io:hon joka yö.
Avaa.io:sta voidaan viedä tiedot suoraan Fivaldiin tietojen päivityksen yhteydessä valitsemalla Päivitä tahon tiedot Fivaldiin valintaruutu tallennuksessa.

Henkilötietojen kohdistuminen Avaa.io ja Fivaldi välillä

*Oletusviestintätapa päivittyy vain Fivaldista Avaa.io:hon, mutta ei Avaa.io:sta Fivaldiin.

** Hetun loppuosa päivittyy vain Fivaldista Avaa.io:hon, mutta ei Avaa.io:sta Fivaldiin. Avaa.io:ssa henkilötunnus salataan niin ettei sitä voi kääntää ihmiselle selkokieliseksi eikä sitä näytetä käyttöliittymässä. Henkilötunnusta voidaan käyttää ihmisen tunnistamiseen mobiiliapplikaatio hakemuksissa, kun henkilö on vahvasti tunnistautunut.

Yritystietojen kohdistuminen Avaa.io ja Fivaldi välillä

* Oletusviestintätapa päivittyy vain Fivaldista Avaa.io:hon, mutta ei Avaa.io:sta Fivaldiin.

**Henkilö luodaan Yritys tyyppinä Avaa.io:hon, mikäli henkilölle on syötetty Y-tunnus Fivaldissa.

Sidostiedot

Sidostiedot päivittyvät Fivaldista Avaa.io:hon joka yö. Avaa.io:sta EI ole mahdollista päivittää sidostietoja Fivaldiin.

Osakastietojen kohdistuminen Avaa.io ja Fivaldi välillä

*Avaa.io:ssa merkataan ”Sisäänmuuttopäivämäärä ei tiedossa”, mikäli Fivaldissa merkattu sidokselle ”Asuminen”, mutta ei sisäänmuuttopäivämäärää.

Asukastietojen kohdistuminen Avaa.io ja Fivaldi välillä

*Avaa.io:ssa merkataan ”Sisäänmuuttopäivämäärä ei tiedossa”, mikäli Fivaldissa merkattu sidokselle ”Asuminen”, mutta ei sisäänmuuttopäivämäärää.

** Sidostyyppi ”Muu” Fivaldista tuodaan Avaa.io:hon tyyppinä ”Asukas”