Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksen työjärjestys näkymässä voitte vielä muuttaa kokouksen työjärjestystä mikäli kokous näin haluaa. Kun työjärjestys on hyväksytty, voitte painaa “Hyväksy esityslista” jolloin järjestelmä luo automaattisesti pöytäkirjamerkinnän muistiinpanoihin.