Talousasetukset

Ennen ensimmäisen taloyhtiön tietojen syöttöä

Toimiston asetuksista voitte määrittää, kenellä toimiston henkilöstössä on pääsy toimiston talousasetuksiin. Pääsette toimiston yleisasetuksiin, jos olette CEO tai Admin-käyttäjä painamalla otsikkopalkin -ikonia

Toimiston talousasetukset-sivulle pääsette otsikkopalkin -ikonia painamalla.

Sidosryhmien laskutus ja reskontra asetukset (Toimiston tasolla)

Otsikon Sidosryhmien laskutus ja reskontra asetukset alta voitte asettaa käytössä olevat arvonlisäverokannat, enimmäispyöristyksen rajan, sekä perintäprosessin asetukset. Enimmäispyöristyksen raja voidaan ylikirjoittaa taloyhtiökohtaisesti, mutta jos taloyhtiölle ei ole määritetty omaa rajaa, on käytössä toimiston raja-arvo. Perintäprosessin-asetuksista voitte lukea lisää täältä. Lisäksi voitte myös täältä hallinnoida käyttäjiä, joilla on pääsy toimiston talousasetuksiin.

 
 
Toimiston oletus kirjanpitotilit

Toimiston oletus kirjanpitotilit-alle voitte määrittää kirjanpitotilejä, jotka ovat käytössä useammissa yhtiöissä. Oletustilit voidaan hakea yhtiön alle, joka helpottavat reskontran käyttöönottoa huomattavasti. Lisää uusi tili painamalla -ikonia otsikon oikeasta laidasta toimiston talousasetukset-sivulla.

Toimiston oletustileiksi lisättäviä tilejä voidaan käyttää oletuslistana myöhemmin taloyhtiölle tilien määrittelyssä ja reskontran käyttöönottoprosessi on huomattavasti nopeampi.

Kirjanpitotilille tulee määrittää aina tilin numero sekä nimi. Lisäksi tilillä voi olla erikoiskäyttöä järjestelmän sisällä automaatiotoimintoja varten. Erikoiskäytöt ovat:

Reskontran välitili: Maksuyksiköille tai laskuille kohdistetut tilitapahtumat tiliöidään ensin reskontran välitililtä oletusennakko tilille. Pakollinen joka yhtiölle

Oletustili – saatavat: Maksulajeja perustettaessa järjestelmä tarjoaa oletuksena saatavat tiliksi. Lisäksi käytetään hyvityksissä, korjauksissa, pyöristyksissä sekä perinnän kulujen ja korkojen tuloutuksessa.

Oletustili – ennakot: Maksuyksiköille tai laskuille kohdistetut tilitapahtumat tiliöidään ensin reskontran välitililtä oletusennakko tilille, josta se tiliöidään maksulajin saatavat-tilille. Lisäksi tarvitaan hyvityksissä, palautuksissa, korjauksissa ja pyöristyksissä. Pakollinen joka yhtiölle

Oletustili – hyvitykset: Käytetään hyvityksiä luodessa.

Oletustili – pyöristykset: Käytetään pyöristyksiä luodessa.

Oletustili – korjaukset: Järjestelmä tarjoaa oletuksena debet-tiliksi korjauksia luodessa.

Lainareskontran ennakkotili: Käytetään, kun kohdistetaan tilitapahtumia tilojen hanke-/lainaosuuksiin.

Korkotuotot: Perinnän korkotuotot tiliöidään tälle tilille.

Velat isännöitsijätoimistolle: Velkojen perintäkulut tiliöidään tälle tilille.