Reskontra-asetukset

Reskontra asetuksiin pääsette ylärivin valikosta Talous -> Reskontra asetukset.

Yleiset asetukset

Ikkunassa tulee määrittää oletuseräpäivä yhtiölle. Yhtiön oletuseräpäivä voidaan ylikirjoittaa maksuyksikkökohtaisesti tai laskuja luotaessa kaikille luotaville laskuille. Laskuille tulee oletuksena kyseisen laskutuskauden valittu eräpäivä.

Viivästyskorko määrittää perinnässä oleville laskuille laskettavan vuosikoron. Mikäli arvoa ei ole syötetty, käytetään toimiston oletus viivästyskorkoa.

Maksimipyöristys asetuksella voitte ylikirjoittaa yhtiökohtaisesti toimiston oletus raja-arvon.

Viitenumeroiden etuliitteet

Viitenumeroiden etuliitteet erottavat järjestelmässä erityyppiset laskut toisistaan. Järjestelmän luomat viitenumerot ovat:

Toistuvat laskut: maksuyksikkö-id + 00 + taloyhtiö-id + 1 + tarkistenumero

Siirtyvät maksut: etuliite + maksuyksikkö-id + 00 + taloyhtiö-id + 8 + tarkistenumero

Hankeosuuslaskut: etuliite + maksuyksikkö-id + 0 + projekti-id + 0 + taloyhtiö-id + 3 + tarkistenumero

Lainaosuuslaskut: etuliite + maksuyksikkö-id + 0 + projekti-id + 0 + taloyhtiö-id + 4 + tarkistenumero

Kulutuslaskut: etuliite + maksuyksikkö-id + 00 + taloyhtiö-id + 2 + tarkistenumero

Perintälaskut: etuliite + maksuyksikkö-id + 00 + taloyhtiö-id + 5 + tarkistenumero

Automaattinen tilitapahtumien kohdistus

Voitte määrittää, kuinka järjestelmä käsittelee sisään tulevat tilitapahtumat. Mikäli valittuna, järjestelmä etsii tilitapahtuman viitenumerolla avoimia laskuja reskontrasta ja kohdistaa valittujen asetusten mukaan tilitapahtuman varat laskuille.

Maksuyksikön ennakoiden kohdistus tapahtuu joka kuukauden ensimmäinen päivä, jos yhtiölle on asetettu automaattinen ennakoiden kohdistus.

Voitte priorisoida maksulajit haluamaanne järjestykseen, jolloin järjestelmä kuittaa laskuista aina tärkeysjärjestyksessä avoimia rivejä, mikäli tilitapahtuman varat eivät riitä koko laskun kuittaukseen. (1. tärkein, 2. toiseksi tärkein jne.) Priorisointi EI vaikuta manuaalisissa tilitapahtumien kohdistuksissa.

Laskutuskaudet

Voitte sulkea ja avata kausia Laskutuskaudet laatikossa. Kauden statuksen vaihto tapahtuu painamalla halutun kauden vierestä Avoin tai Suljettu valintoja. Laskutuskaudet tulee sulkea järjestyksessä. Kun kaikki kaudet on valittu suljettavaksi, voitte lukita tilikauden. HUOM! Tilikautta ei voi avata enää lukitsemisen jälkeen! Voitte myös muokata kuluvan tilikauden kestoa.

Erityiset kirjanpitotilit

Voitte määrittää kaikki erityskäytössä olevat kirjanpitotilit kerralla Erityiset kirjanpitotilit laatikossa.

Pankkiyhteydet

Pankkiyhteydet alta voitte aktivoida yhtiölle e-laskutuksen käytön järjestelmästä. Aktivointi kestää pankkiverkon viiveistä johtuen 1–2 viikkoa. Kun e-laskutus on aktivoitunut, verkkopankit osaavat ehdottaa käyttäjille e-laskun tilausta taloyhtiön tilille maksuja suorittaessa. Yhtiön asukkaat VOIVAT lähettää vastaanottoilmoituksia omasta verkkopankistaan jo ennen e-laskutuksen aktivoitumista, jos heillä on toistuvien maksujensa viitenumero sekä yhtiön y-tunnus tiedossa. E-laskujen lähetys ei kuitenkaan onnistu ennen aktivoitumista. Alla olevaan listaan kerätään yhtiön kaikki maksuyksiköt, joilla on e-laskutustiedot syötetty.